DOCUMENTEN

Davo dankt

Wat doen bij een ongeval


* Vraag aan je trainer/ploegverantwoordelijke de verzekeringspapieren


•Je kan deze ook zelf downloaden op onze site (www.volleywevelgem.be/documenten)


•Je vult de eerste bladzijden volledig in en laat het laatste deel door de arts invullen


•Je bezorgt deze ZO SNEL MOGELIJK aan de secretaris.


•De secretaris vult de aangifte online in.


•U ontvangt van Ethias (verzekeraar) een bevestiging en een refertenummer.


•Bewaar alle kostennota’s van dokters, kine, apotheek, … tot aan de genezingsverklaring. Maak eventueel de nodige fotokopieën.

          Dien je dokters/kine briefjes in bij de mutualiteit en vraag een afrekeningsnota.


•Vanaf nu neemt Ethias alles over en dient alle communicatie via hen te gebeuren.


•Bij iedere communicatie dien je het dossiernummer te vermelden.


•Vraag een genezingverklaring aan de dokter.


•Stuur (na ontvangst van de genezingsverklaring door dokter) via een door Ethias bezorgd document de nodige onkosten op. Vermeld op alle documenten je persoonlijk dossiernummer.


      oOrigineel kwijtschrift afgeleverd door mutualiteit

      oOriginele apothekersnota

      oZiekenhuisfactuur

      oKinekosten

      o…


•Davo Wevelgem werkt samen met KINE DELRUE NICOLAS, Menenstraat 301, 8560 Wevelgem

www.kine-delrue.be - info@kine-delrue.be - 0497/03.00.85 - 056/42.87.73

(Om de kwaliteit van onze behandelingen te garanderen, zijn we iedere dag telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 9u30 en van 17u30 tot 18u30)


•Hou rekening met

     oEen vrijstelling van 6,5 EUR per schadegeval

     oNateus komt tussen in de persoonlijke opleg ;

      OPGEPAST : éénpersoonskamer wordt niet vergoed

     oMochten er voor bepaalde handelingen/medicijnen geen RIZIV-overeenkomst bestaan, dan wordt er niet terugbetaald                                                                        (voorbeeld : brace, hoger honorarium,…)


MEEER INFO : raadpleeg de website van VOLLEY VLAANDEREN :  www.volleyvlaanderen.be/verzekering