LID WORDEN

Davo dankt

 

LID WORDEN VAN ONZE CLUB

 

 

Ook zin om bij ons te volleyballen ? Vraag dan meer info via jeugd@volleywevelgem.be.

Starten kan reeds voor meisjes vanaf geboortejaar 2012 (3e kleuter).

Wil je eerst eens komen proberen ? Geen probleem.

 

Je bent welkom op woensdag en op vrijdag. Neem hier een kijkje naar onze trainingsuren. Ieder nieuw lid (3e kleuter - 2e leerjaar) start in Davo's Bewegingsschool. Tijdens dit eerste jaar worden algemene balvaaardigheden aangeleerd. Vanaf het 2e jaar worden in Davo's Volleyschool de eerste volleytechnieken aangeleerd.

 

Wil je lid worden van onze club ? Neem dan eerst contact op met :

 

Platteau Koen : Coördinator Senioren (0476/30 72 74 - sport@volleywevelgem.be)

Stragier Bruno : Jeugdcoördinator (0471/65 08 54 - jeugd@volleywevelgem.be)

Flament Filip : Secretaris (0474/22 11 61 - secretaris@volleywevelgem.be)

Decanniere Steven : Voorzitter (0477/48 60 68 - voorzitter@volleywevelgem.be)

 

 

Klik hier (groene knop) om je in te schrijven , vul alle gegevens in en stuur het samen met een digitale foto door. U ontvangt per kerende dan onmiddellijk de nodige info om het lidgeld over te maken.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Begin september en in de Paasvakantie organiseren wij voor de allerkleinsten 2 instapmomenten.

In samenwerking met Webis, de KWVBV en Focus/WTV organiseren wij ook een Vriendjesdag.

 

Wie wil deelnemen aan deze activiteiten, neemt best contact op met onze jeugdcoördinator Stragier Bruno

(0471 65 08 54, jeugd@volleywevelgem.be)

 

Het lidgeld voor het seizoen 2018-2019 bedraagt voor :

 

Recreanten : 50 EUR

U9 + Volleyschool : 150 EUR

U11, U13, U15, en U17 : 200 EUR

Senioren (Davo1 - Davo2 - Davo3) : 225 EUR

 

en dient overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE23 7512 0497 5891 - AXABBE22, op naam van Davo Wevelgem vzw.

 

In het lidgeld is inbegrepen :

 

* Aansluiting bij VVB, inclusief verzekering voor mogelijke ongevallen op training en/of wedstrijd

* Drankje na de wedstrijd

* Opwarmtruitje

* Fotojaarkalender

* Kortingsbon Sport Lauwers

 

Familietarief : per bijkomend lid is er een korting voorzien van 30 EUR.

 

Wie deelneemt aan Davo-acties kan korting bekomen op het lidgeld.

 

Sociaal tarief : wie moeilijkheden heeft om het lidgeld te betalen kan steeds contact opnemen met het bestuur om een regeling uit te werken.

 

Wie beweegt, houdt zichzelf gezond en wordt elk jaar opnieuw gesteund door de meeste Ziekenfondsen.

Surf naar de website van je Ziekenfonds waar je een formulier kan downloaden. Dit formulier vind je ook terug op onze website onder de rubriek DOCUMENTEN.

 

Dit formulier moet je laten tekenen op het DAVO-secretariaat en binnenbrengen bij je Ziekenfonds.

 

 

Copyright © All Rights Reserved.